No.1238
 
馬上人物図
秀芳(花押)
Hideyoshi
縦:72.4mm / 横:69.9mm / 切羽台厚:5.4mm
重さ 96.9g
附属 :桐箱
 
¥ 165,000 (税込) 

江戸時代後期の金工。号を如竜軒と称しました。
この鐔はよく鍛えられた鉄地に馬上の人物を透し彫りに仕上げた作品。